Programming Basics: A website for teaching people how to program
 

Privacybeleid

De website Basiscursus Programmeren slaat geen persoonsgebonden informatie van de gebruikers op.

De website Basiscursus Programmeren gebruikt eventueel cookies of andere mechanismen om niet-persoonlijke informatie te verzamelen zoals web-browsers of bezochte pagina's. Deze informatie wordt intern gebruikt om het ontwerp en de inhoud van de website te verbeteren en eventueel voor externe berichtgeving.

Gebruikers zullen wel persoonsgebonden informatie vrijgeven (zoals hun naam en e-mailadres) aan de beheerder van de website wanneer ze besluiten om ons een e-mail te sturen.

Verdere vragen kunnen worden gesteld door een e-mail te sturen aan (let op: de beheerders van de website begrijpen alleen Engels, dus schrijf uw e-mails a.u.b. in het Engels):

q u e s t i o n s  @ p r o g r a m m i n g b a s i c s . o r g

Programming Basics

e-mail | over | privacybeleid